FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
Svenska Värmepumpföreningen (SVEP)

Firma

Geotec Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Typ: Organisation
Utbildningsorg
Box: Box 1127 
Postadress: 222 29 LUND 
Telefon 075-7008820 
Fax: 075-7008829 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
Org. nr.   
 

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Johan Barth


VD


070-2307100
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation