FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
Installatörernas Serviceadministration i Stockholm AB

Firma

Installatörsföretagen Service i Sverige AB(HK)

Typ: Organisation
Box: Box 171 54 
Besöksadress Ringvägen 100 
Postadress: 104 62 STOCKHOLM 
Telefon 08-7627600 
Fax:  
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
Org. nr.  556090-8062 
 

Installatörsföretagens verksamhetsbeskrivning
Vi är Installatörsföretagen – en organisation som bildats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen.
Innovativ teknik och komplexa kundkrav – så ser vår omvärld ut. VVS- och elteknik möts allt oftare i energieffektiva och hållbara installationer. Vårt arbete är att göra det enklare för branschens företag att följa den utvecklingen. Därför har Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen enat sina krafter. Vi är Installatörsföretagen.

•Installatörsföretagens Service i Sverige AB ägs till 50 procent av VVS Företagens Service AB och 50 procent av EIO Medlemsservice AB.

•Föreningen VVS Företagen är en branschorganisation för företag verksamma inom VVS samt en arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Föreningen Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Båda föreningarna finns kvar tillsvidare.


•Installatörsföretagen representerar 3 500 medlemsföretag med runt 40 000 anställda. Företagen omsätter cirka 58 miljarder kronor.

•Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Det är föreningarna VVS Företagen och EIO som enskilt tecknar kollektivavtal med respektive motpart.
Läs mer
FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Magnus Everitt
Branschutveckling

Certifikat:
EEF samordnare
Energiexpert

08-7627526
0709-627526
 Karoline Hammar


Kommunikationschef


 Charlotte Printz


PR-ansvarig

08-7627569
 Ann-Sofie Sjö


Kommunikatör

08-7627563
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation