FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

Carlo Gavazzi AB

Typ: Fabrikant
Box:  
Address: Västra Kyrkogatan 1 
Postadress: 652 24 KARLSTAD 
Telefon 054-851125 
Fax: 054-851177 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
59393 
Org. nr.  556183-8227 
 

Om oss
Carlo Gavazzi är ett internationellt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter.

I våra fabriker tillverkar vi produkter för de globala marknaderna inom industri och fastighetsautomation. De ISO90001-certifierade fabrikerna finns i Italien, Litauen, på Malta och i Kina.

Carlo Gavazzi erbjuder produkter som sensorer, övervakningsreläer, tidreläer, energimätare, analysatorer, solid-state reläer, mjukstartare, säkerhetsprodukter och bussystem.

Typiska kunder är de som tillverkar olika typer av maskiner (OEM) som används för tillverkning av förpackningar, plast, lantbruksmaskiner, livsmedelsproduktion, transportörer, materialhantering, portar, hissar, ventilation och pumpar. Viktiga kunder är också skåpbyggare, elgrossister och elinstallatörer.

Carlo Gavazzis produkter marknadsförs i Europa, Nord Amerika och i Asien av 22 st helägda försäljningsbolag och cirka 60 st fristående distributörer. Förutom det så utvecklar och tillverkar Carlo Gavazzi signalsystem och säkerhetsreläer för järnvägsapplikationer.
Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för mätning och övervakning av olika typer av solcellsinstallationer.

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Fredrik Olsson


VD

054-851140
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation