FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

EnergiRådgivarna

Typ: Organisation
Box:  
Address: S:t Göransgatan 84 
Postadress: 112 38 STOCKHOLM 
Telefon
Fax:  
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.  829501-5161 
 

Verksamhetsbeskrivning
Föreningen Sveriges Energirådgivare / EnergiRådgivarna är en ideell förening som verkar för att samhällets användning av energi ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Föreningen vill framförallt betona möjligheterna att reducera energianvändningen genom energihushållning och energieffektivisering men även behovet av att i möjligaste mån utnyttja förnybar energislag. Föreningens medlemmar representerar huvudsakligen yrkesverksamma inom energi- och miljöområdet.

[Redigera]

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Saga Ekelin
WSP Environment & Energy


010-7225000
 Birgitta Govén
Aton Teknikkonsult


Medlem i:
EnergiRådgivarnaOrdförande


070-2101444
 Camilla Hjortling
Vattenfall

Ledamot

08-7395767
0706-972229
 Anna Jivén
Athena Advisory AB

Ledamot


0702-442002
 Marlene Munter
Skellefteå Kraft070-5567282
 Lisa Ossman
SP Sveriges Tekniska Forskningsinst.

ledamot

010-5165873
0706-585873
 Maria Perzon
Bengt Dahlgren AB

ledamot

031-7202564
 Ingela Brandén
Länsstyrelsen Jämtlands Län, samhällsplanering


Medlem i:
EnergiRådgivarnasuppleant

063-146341
070-2148843
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation