FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR

Typ: Organisation
Box:  
Address: Kulinggatan 3 
Postadress: 652 27 KARLSTAD 
Telefon 08-40025470 
Fax:  
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.  846005-7824 
 

Verksamhetsbeskrivning
Vad är RSVR?
RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilations Rengörare) är en branschorganisation för kvalitetssäkrade ventilationsrengörare verksamma i Sverige, Norge samt Finland. Förbundet startades 1995 och var ett initiativ med den uttalade målsättning att utveckla branschen genom att formulera kvalitetsnormer och certifiera utförare, allt i syfte att öka beställartryggheten vid upphandling av ventilationsrengöringstjänster. Idag består förbundet av ca 60 medlemsföretag med certifierad personal och RSVR fungerar nu bl.a. som en remissinstans till myndigheter och samordnare av fortsatt branschutveckling. RSVR stödjer även företag och kunder genom informationsspridning om betydelsen av kvalitetssäkrad ventilationsrengöring och de lagliga krav som ställs på marknadens aktörer.

Vad är en RSVRs branschcertifiering?
Branschen och RSVR har tagit fram certifieringsförordningen tillsammans med beställare och myndigheter så som Boverket, Räddningsverket, Fastighetsägarna, Arbetsmiljöverket m.fl. För att vara behörig för certifiering skall den sökande ha avlagt examen från två- eller treårig yrkesteknisk linje eller annan likvärdig utbildning. Dessutom krävs praktiskt arbete under 3 år med anknytning till ventilation och rengöring. För personer med behörighet utför Svenska Specialcertifieringar AB personcertifieringar för RSVR:s medlemsföretag. Vid godkänt prov utfärdats ett certifikat som är giltig under 5 år, därefter krävs förnyad.


Varför skall vi anlita RSVR certifierade företag?
RSVRs medlemsföretag följer utformade riktlinjer för ett utförande som är kvalitetssäkrat och stöds av tydliga allmänna villkor för en bra beställare/utförare dialog. Samtliga utförare har utbildats för att ha förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete och certifierats som bevis på sin kompetens. RSVRs företag har ordnad ekonomi och har förbundit sig följa såväl gällande författningar och ny teknikutveckling.

Kraven som ställs på medlemsföretagen kan sammanfattas som en hederskodex syftande till att skapa en beställaretrygghet. En trygghet där beställaren kan välja en entreprenör som har den rätta kompetensen att säkerställa inomhusklimatet och finna potentialer att sänka underhålls-, och driftskostnaderna för fastigheter och anläggningar.


Hur hittar jag certifierade företag och vilken nytta jag kan jag ha av branschorganisationen RSVR?
På RSVRs hemsida (www.rsvr.nu) finns en förteckning över certifierade företag. Företag och organisationer har via RSVRs kansli tillgång till information och kontaktnät i branschen som kan vägleda när det gäller exempelvis upphandlingar, regler, utbildning.


[Redigera]

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Ulf Hjälmerhag


Ordförande

054-211642
 Hasse Olsson


Ledamot

019-170070
 Ulf Pettersson


Suppleant

08-6340990
 Magnus Brandt


Certifikat:
Behörig ventilationsrengörare
OVK
Skorstenstekniker

08-55652590
0708-782060
 John Iggström


Suppleant


 Ulf Hjämerhag


Kansliansvarig


 


Annons:Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation