FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
Slussen Building Services Vatteninfo Sverige AB
(2015-01-23) bannerUtskriftsvänlig sida
Fortfarande 100 000 byggnader utan energideklaration
Fortfarande saknar cirka 100 000 byggnader den lagstadgade energideklarationen. Det och mycket annat diskuterades på årets upplaga av Energideklarationsdagen som arrangerades i Stockholm av Teknologisk Institut.


Slussen.biz fanns på plats när sjunde upplagan av Energideklarationsdagen, som lockat ett 50-tal deltagare, genomfördes i Stockholm.

Efter en kort inledning av dagens moderator, Magnus Jerlmark från Kiwa Sverige, var det dags för Boverket, som i år mönstrade ett tremannalag, att ta över scenen för att presentera det senaste på området. Först ut var Erik Olsson som talade under rubriken Konsumentperspektiv.
- Energideklarationerna kan användas för att främja energieffektivt byggande ur två perspektiv. Dels med fokus på åtgärdsförslagen med fastighetsägaren som primär målgrupp och dels med fokus på energiprestanda och klassning och då mer med konsumenten i fokus. Vi har också genomfört en attitydundersökning under året där vi pratat med säljare, köpare, hyresvärdar och hyresgäster om deras kännedom och syn på energideklarationerna. Undersökningen indikerar att den allmänna kännedomen om energideklarationer är hög, undantaget hyresgäster. Dock är kunskapen relativt låg hos säljarna kring processerna vid försäljning. Attityden är generellt sätt positiv i samtliga grupper, men kritik hörs från vissa hyresvärdar som menar att det är dyrt och onödigt samt mäklare som menar att det är svårt att förklara innehållet för köparen. Runt hälften av alla köpare angav ett energiprestandan hade viss betydelse för vad man var beredd att betala. För att informera om energideklarationerna har vi annonserat på de större bosajterna där människor söker nytt boende.


Mats Botvid, jurist på Boverket som arbetar med tillsyn, var näste man att äntra scenen.
- Idag finns cirka 380 000 byggnader, exklusive egna hem, som är deklarationspliktiga. Fortfarande är cirka 100 000 byggnader inte deklarerade trots att detta skulle gjorts senast 2008. Det har dock deklarerats cirka 530 000 byggnader sedan 2007. På Boverket jobbar vi nu med förfinade verktyg för att hitta de byggnader som inte deklarerats. Vi skickar uppmaningar och påminnelser till fastighetsägare. Ignorerar man alla påtryckningar finns möjlighet att utdöma vite, vilket dock är en lång och krånglig process. Vi har automatiserade datastöd dels i form av ett register, Gripen, och ett system för tillsyn, Kolibri. En nyhet som träder i kraft under 2015 är att deklarationsgränsen för byggnader som ofta besöks av allmänheten sänks från 500m2 till 250m2 den i juli.


Roger Antonsson, ansvarig för energideklarationsregistret Gripen, gav den kort presentation om nyheter systemet och vad som är på gång under 2015.
- Nu finns den nya klassningen enligt vitvarumodell och möjlighet att omvandla de gamla sammanfattningarna till nya. På gång under 2015 är ny normalårsperiod för SMHI och förändringar i BBR, bland annat en ny fjärde klimatzon och skärpning av energikrav.


Anders Pousette, från Energimyndigheten, informerade om den nya lagen Energikartläggning i stora företag.
- Den nya lagen är en direkt följd av energieffektivitetsdirektivet för en ökad energieffektivitet enligt 2020-målen. Den nya lagen omfattar alla branscher oavsett verksamhet och gäller för alla företag som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Undantagna är myndighetsutövning och förvaltningsuppgifter. Energikartläggningen får göras av en certifierad energikartläggare som uppfyller kompetenskraven eller med intern expertis som uppfyller kompetenskraven inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. För att man skall ha en realistisk möjlighet att hinna med att göra energikartläggningen är processen uppdelad i tre steg. I första steget, till den 5 december 2015, skall man rapportera om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som skall energikartläggas. När det gäller kopplingen till energideklarationerna är jag övertygad om att många kommer ha nytta av dess data till energikartläggningen och jag vet att SABO håller på att utveckla system för detta till medlemsföretagen.


Kan man lita på energideklarationen? Den retoriska från ställde Lars Blekastad, som bland annat författat boken Energibluffen.
- Det enkla svaret på den frågan är nej! Felet är att man utgår från att byggnader är statiska då de i själva verket är dynamiska. Det är det som är själva tanken med ett hus, att det skall var trögt och dynamiskt. Jag menar att det finns väldigt många myter som sprids av energirådgivare, i medias frågespalter och andra i branschen.


HSB:s energichef, Roland Jonsson, menar att det är väldigt viktigt att man som fastighetsägare sätter upp mål för sitt energieffektiviseringsarbete.
- Det är viktigt att man, i till exempel en en bostadsrättsförening, bestämmer vad man har för syfte med sitt arbete. Vill man spara kilowatt, minska koldioxidutsläppen, spara kronor, förbättra komforten eller kanske bara köpa ny häftig teknik? För att underlätta beslutsfattandet vid renovering har vi tittat på olika möjligheter utifrån ett typhus där vi presenterar olika alternativ, alltifrån att bygga nytt till olika grader av renovering och energilösningar. Det är också viktigt att titta utfallet av olika energieffektiviseringsåtgärder där kostnaderna kan skilja sig mycket.


Emma Karlsson, från WSP, berättade om Bebo-processen som ett verktyg för energieffektiviserande renovering.
- Bebo är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder och Bebos aktiviteter syftar till att genom samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Bebo samarbetar med Klimatkommunerna som är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Bebo-processen består av tre delar. Dels Rekorderlig renovering som samlar de viktiga delarna i en energieffektiv renovering, dels den energieffektiviserande organisationen samt erfarenheter av Bebo-projekt. Mycket matnyttig information finns att hämta på hemsidan bebo.se.

Dagen avslutades, som sig bör, med en paneldebatt där deltagarna fick möjlighet att ställa sina frågor till Erik Olsson, Boverket, Emma Karlsson, WSP, Roland Jonsson, HSB, Lars Blekastad, Lars Blekastad Energiteknik, samt Anders Pousette, Energimyndigheten.

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


Skapa länk till nyheten på din LinkedIn-sidaSkapa länk till nyheten på din Facebook-sida
« tillbaka

Publicerad av: Ulrik Hammarsträng : Slussen.biz
Webbplats: http://www.slussen.biz 
Tipsa om denna nyhet Fyll i alla fält och klicka på Tipsa.
Din epost:
Mottagarens epost:
Ditt namn:
Skriv summan av tretton och ett med siffror ?HelpDetta för att sålla bort botar från att använda tjänsten.

Nyheter  
17-06-20  Nu publicerar du din nyheter på "nya" Slussen.biz. Klicka på rubriken i denna nyhet och logga sedan in via menyn längst upp till höger. Kontakta Ulrik Hammarsträng på 08-518 018 03 eller [email protected] om det är några frågor.

Slussen.biz
17-06-20  Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i de nordiska länderna.

Slussen.biz
17-06-20  25% av arbetsgivarna i byggbranschen anser att man måste fuska med regelverket för att kunna konkurrera och överleva. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort.

Slussen.biz
17-06-19  57 av landets kommuner räknar med att många hushåll med enskild brunn kommer drabbas av vattenbrist i sommar och brunnsborrarna har mycket att göra. Det visar en kartläggning som SVT gjort.

Slussen.biz
Kalendarium
september 2017
oktober 2017
november 2017
januari 2018
februari 2018
Annons:Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation