FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
Slussen Building Services Vatteninfo Sverige AB
(2011-05-16) bannerUtskriftsvänlig sida
Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte
Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten "Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden".

Sammandrag: En hydrodynamisk modell har satts upp för Himmerfjärden med syfte att beskriva cirkulationen och vattenutbytet i fjärden som underlag för en biokemisk modell. Modellen visar god överensstämmelse med observationer.
Sammanfattning: I Stockholms södra skärgård ligger Himmerfjärdsverket, ett avloppsreningsverk som drivs av SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag). Dess upptagningsområde sträcker sig från Skärholmen i sydvästra Stockholm till Södertälje. I Himmerfjärden pågår sedan 2007 ett storskaligt experiment för att bestämma effekten av varierade kväveutsläpp. Den centrala frågan är om slopad kväverening av utsläppsvattnet från reningsverket kan motverka kvävefixerande cyanobakterier samtidigt som ytvattenstatus bibehålls. Sammansättningen av utsläppsvattnet kan ändras genom att variera graden av kväve- och fosforrening.

I samband med experimentet har DHI genomfört hydrodynamisk och biokemisk modellering av Himmerfjärden. Syftet är att öka förståelsen för närsaltsdynamiken och de biokemiska processerna i fjärden. Målet är att ta fram modeller som kan användas for att studera hur ändrade närsaltsutsläpp från reningsverket påverkar de biokemiska förhållandena i Himmerfjärden.

För att kunna beskriva de hydrodynamiska processerna i Himmerfjärden samt simulera olika scenarier har en numerisk modell satts upp. Denna hydrodynamiska modell beräknar ström, blandning, temperatur och salthalt i fjärden. Dessa resultat används sedan för att driva den biokemiska modellen. Indata till den hydrodynamiska modellen är de meteorologiska förhållandena, tillrinning från land, samt förhållandena på den öppna randen mot Östersjön.

Den hydrodynamiska modellen för Himmerfjärden beskriver på ett bra sätt de fysiska processerna och vattenutbytet i Himmerfjärden, inklusive variationer i skiktningen och djupvatteninflöden. Överensstämmelsen med observationer är god. Modellen har kalibrerats för 1999 och validerats för 2007, och valideringen visade att modellen kan beskriva förhållandena under två olika år lika bra.

De största avvikelserna mellan modellresultaten och observationerna återfinns framför allt i bottenvattnet. Orsaken till detta är bristerna i djupunderlaget, vilket innebär att modellen genomgående är grundare än verkligheten. Detta i sin tur påverkar djupvatteninflödena som utgör en viktig process i cirkulationen. Det är viktigt att detta faktum beaktas då den biokemiska modelleringen analyseras. Dessutom saknas högupplösta indata vad gäller avrinning från land, vilket medför att det ibland uppstår skillnader mellan uppmätt och modellerad salthalt i ytan.

Sammanfattningsvis bedöms den hydrodynamiska modellen lämplig för att driva en biokemisk modell för Himmerfjärden.

Källa: Svenskt Vatten Utveckling


Skapa länk till nyheten på din LinkedIn-sidaSkapa länk till nyheten på din Facebook-sida
« tillbaka

Publicerad av: Ulrik Hammarsträng : Slussen.biz
Webbplats: http://www.slussen.biz 
Tipsa om denna nyhet Fyll i alla fält och klicka på Tipsa.
Din epost:
Mottagarens epost:
Ditt namn:
Skriv summan av tretton och ett med siffror ?HelpDetta för att sålla bort botar från att använda tjänsten.

Nyheter  
17-06-20  Nu publicerar du din nyheter på "nya" Slussen.biz. Klicka på rubriken i denna nyhet och logga sedan in via menyn längst upp till höger. Kontakta Ulrik Hammarsträng på 08-518 018 03 eller [email protected] om det är några frågor.

Slussen.biz
17-06-20  Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i de nordiska länderna.

Slussen.biz
17-06-20  25% av arbetsgivarna i byggbranschen anser att man måste fuska med regelverket för att kunna konkurrera och överleva. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort.

Slussen.biz
17-06-19  57 av landets kommuner räknar med att många hushåll med enskild brunn kommer drabbas av vattenbrist i sommar och brunnsborrarna har mycket att göra. Det visar en kartläggning som SVT gjort.

Slussen.biz
Kalendarium
oktober 2017
november 2017
januari 2018
februari 2018
mars 2018
april 2018
maj 2018
juni 2018
september 2018
Annons:Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation