FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
Slussen Building Services Vatteninfo Sverige AB
(2011-05-16) bannerUtskriftsvänlig sida
Ökade utsläpp från företag i utsläppshandeln
Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ökade under 2010 jämfört med både 2008 och 2009.
Det visar Naturvårdsverkets kartläggning av olika branschers utsläpp under föregående år.

Mest steg utsläppen inom el- och fjärrvärme samt järn- och stålbranschen, som efter en kraftig konjunkturnedgång under 2009 ökade sin produktion. Kartläggningen redovisas som en komplettering till den EU-övergripande redovisning som EU-kommissionen presenterar.

Flera faktorer påverkar utsläppen
De cirka 750 svenska anläggningar som omfattas av utsläppshandel 2010 gav upphov till utsläpp motsvarande totalt 22,7 miljoner ton koldioxid. Det innebär att utsläppen ökat med 5,2 miljoner ton jämfört med 2009, ett år med relativt låga utsläpp till följd av främst lågkonjunkturen.

Företagens rapporterade uppgifter visar på utsläppsökningar inom samtliga branscher utom papperstillverkning. Jämfört med 2008 - då konjunktureffekten var mindre - är det dock enbart branscherna förbränning (främst el- och fjärrvärme) och gruvindustrin som har ökat sina utsläpp.

Kartläggningen visar att de ökade utsläppen för 2010 i de flesta branscher hänger samman med ett mer gynnsamt konjunkturläge. Utsläppen har också påverkats av ökad bränsleanvändning till följd av den kalla och utdragna vintern 2010 då också kärnkraftens elproduktion var lägre än förväntat.

- Samtidigt rapporterar flera branscher om satsningar på energieffektivisering samt ökad användning av biobränsle, något som bland annat handelssystemet motiverat till, sammanfattar Sara Berggren, klimathandläggare vid Naturvårdsverket.

Ny handelsperiod stundar
Målet är att den handlande sektorn ska minska sina utsläpp med 21 procent till år 2020 (jämfört med 2005). För att handelssystemet ska få en styrande effekt på de klimatpåverkande utsläppen krävs att antalet utsläppsrätter är begränsat. I den kommande handelsperioden 2013-2020 gäller nya regler för företagens tillgång till utsläppsrätter. Detta i syfte att harmonisera och effektivisera handelssystemet. Utsläppsrätterna ska fördelas genom auktionering och tilldelning ska ske utifrån riktmärken istället för som tidigare; historiska utsläpp och prognoser. Förberedelserna för perioden pågår.

EU:s utsläppshandel omfattar drygt 40 procent av unionens koldioxidutsläpp. Enskilda anläggningars eller länders utsläpp kan öka till följd av till exempel konjunkturläge eller produktionsökningar. Det viktiga är att de totala utsläppen inom EU minskar.

Läs om utsläppen inom EU på Kommissionens webbplats

Läs mer om de svenska utsläppen för 2010 och Naturvårdsverkets kartläggning per bransch

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Naturvårdsverket
Sara Berggren, handläggare enheten styrmedel för klimat och luft, [email protected], 010-698 10 08
Gunilla Söderström, handläggare sektionen för operativ tillsyn, [email protected], 010-698 16 76

Energimyndigheten
Andreas Pettersson, 016-544 23 12, [email protected],
Ola Westberg, presschef Energimyndigheten, 016-544 20 36, [email protected]

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, [email protected]Skapa länk till nyheten på din LinkedIn-sidaSkapa länk till nyheten på din Facebook-sida
« tillbaka

Publicerad av: Ulrik Hammarsträng : Slussen.biz
Webbplats: http://www.slussen.biz 
Tipsa om denna nyhet Fyll i alla fält och klicka på Tipsa.
Din epost:
Mottagarens epost:
Ditt namn:
Skriv summan av tretton och ett med siffror ?HelpDetta för att sålla bort botar från att använda tjänsten.

Nyheter  
17-06-20  Nu publicerar du din nyheter på "nya" Slussen.biz. Klicka på rubriken i denna nyhet och logga sedan in via menyn längst upp till höger. Kontakta Ulrik Hammarsträng på 08-518 018 03 eller [email protected] om det är några frågor.

Slussen.biz
17-06-20  Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i de nordiska länderna.

Slussen.biz
17-06-20  25% av arbetsgivarna i byggbranschen anser att man måste fuska med regelverket för att kunna konkurrera och överleva. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort.

Slussen.biz
17-06-19  57 av landets kommuner räknar med att många hushåll med enskild brunn kommer drabbas av vattenbrist i sommar och brunnsborrarna har mycket att göra. Det visar en kartläggning som SVT gjort.

Slussen.biz
Kalendarium
oktober 2017
november 2017
januari 2018
februari 2018
mars 2018
april 2018
maj 2018
juni 2018
september 2018
Annons:Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation