Löpsedelkalender

Öppna kalendern
Kurser24-25 NOV

Borrföretagens vintermöte, Nääs Fabriker

Temat för mötet är teknik.

Årsstämman i maj var av naturliga skäl fokuserat på att träffas igen och nu tar vi an ett mer tekniskt grepp där fokus kommer att ligga på kompressorer, ett studiebesök hos Ornunga Maskin & Teknik i Alingsås och Geoenergi handläggarguide.

Till Borrföretagen