Kalendariet

26 SEP

Climacheck Utbildning – Level 1

Climacheck Utbildning – Level 1

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till den som har en förståelse/erfarenhet av kylprocesser i värmepumpar/luftkonditionering/kylaggregat. Tidigare erfarenheter av ClimaCheck är inte en förutsättning för deltagande.

Innehåll: 

  • Teorin för prestandamätning med interna metoden.
  • Genomgång av ClimaCheck hård-, mjukvara och webbaserade on-line system.
  • Mätteknik och analys av mätfel.
  • Genomgång av anslutningspunkter för Climacheck på värmepump- /kylaggregat.

Kursen innehåller övningar med hårdvara och mjukvara där data från tidigare mätningar används men det genomförs ej någon mätning under kursdagen.

Den som gått igenom Kurs 1 ska klara att självständigt koppla upp en ClimaCheck prestandamätning.

 Kostnad: Endagsutbildning med lunch 2.100 SEK

Anmälan: Normalt senast 1 vecka före kurs

Kursen kommer att hållas under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal deltagande.

ClimaCheck Sweden AB, [email protected], +46 (0)8 50 255 250


26 SEP

Climacheck Utbildning – Level 1

Climacheck Utbildning – Level 1

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till den som har en förståelse/erfarenhet av kylprocesser i värmepumpar/luftkonditionering/kylaggregat. Tidigare erfarenheter av ClimaCheck är inte en förutsättning för deltagande.

Innehåll: 

  • Teorin för prestandamätning med interna metoden.
  • Genomgång av ClimaCheck hård-, mjukvara och webbaserade on-line system.
  • Mätteknik och analys av mätfel.
  • Genomgång av anslutningspunkter för Climacheck på värmepump- /kylaggregat.

Kursen innehåller övningar med hårdvara och mjukvara där data från tidigare mätningar används men det genomförs ej någon mätning under kursdagen.

Den som gått igenom Kurs 1 ska klara att självständigt koppla upp en ClimaCheck prestandamätning.

 Kostnad: Endagsutbildning med lunch 2.100 SEK

Anmälan: Normalt senast 1 vecka före kurs

Kursen kommer att hållas under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal deltagande.

ClimaCheck Sweden AB, [email protected], +46 (0)8 50 255 250


×