Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-06-27 av Slussen Building Services

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

  El Utbildning & FoU


2018-06-27 av Slussen Building Services

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg.


  Värme Kyla El Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-21 av Slussen Building Services

En forskare vid Mälardalens högskola har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-20 av Slussen Building Services

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-20 av GodaHus

GodaHus och Linnéuniversitetet erbjuder hösten 2018 en seminarieserie som fokuserar på de skärpta kraven för bättre energisamordning inom byggbranschen. Missa inte det!


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-06-20 av Slussen Building Services

Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät.


  Värme Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-20 av Slussen Building Services

Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll, efter lång tids högtryck på marknaden. Samtidigt behövs fortfarande fler bostäder, särskilt de närmaste åren och för vissa grupper. Det visar nya prognoser från Boverket.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-18 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Vad bör en ventilationsmontör ha för kunskaper för att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilationsmontör. Vilken väg passar dig?

  Ventilation Utbildning & FoU


2018-06-18 av Slussen Building Services

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-15 av Slussen Building Services

Att andas in bilavgaser eller rök från vedeldning orsakar inte bara astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också risk att drabbas av demens, enligt forskning vid Umeå universitet.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-13 av Slussen Building Services

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-12 av Slussen Building Services

Boverkets nya webbsatsning Buildinginsweden.se ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-11 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-11 av Bauer Watertechnology AB

"Ett klart bättre dricksvattenkvaliteten i våra fastigheter" Erfarenheter med Bauers Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- & Energikostnader. Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter

  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-06-07 av Slussen Building Services

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Det menar Energimyndigheten i en rapport.


  El Utbildning & FoU