Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Platsannonser & arbetsmarknad
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Utbildning & FoU

2017-12-11 av Teknologisk Institut AB

Välkommen tillbaka till ett lärorikt 2018! Det är dags att planera för din kompetensutveckling och vi hoppas att du väljer oss som din utbildningsleverantör även nästa år.

  Allmän Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2017-12-11 av Slussen Building Services

Forskare vid RISE genomfört mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energiklassade blandare från två tillverkare.

  Värme Sanitet Utbildning & FoU

Aktuellt Expo
ExpoVent
180123 Falun
180124 Karlstad
180125 Örebro
ExpoKyla
180320 Umeå
180321 Östersund
180322 Gävle
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Annons
banner2017-12-08 av Slussen Building Services

Energimyndigheten har beslutat att fördela cirka 260 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.


  El Utbildning & FoU


2017-12-07 av Slussen Building Services

Bostadsminister Peter Eriksson har mottagit betänkandet Effektivare energianvändning (SOU 2017:99). Utredningen om energisparlån har letts av landshövdingen Göran Enander. Regeringen tillsatte utredningen den 14 juli 2016.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2017-12-06 av Slussen Building Services

Regeringen har beslutat att stärka två viktiga samarbetsplattformar för den globala energiomställningen.


  Allmän Utbildning & FoU


2017-12-05 av Slussen Building Services

Ett nytt projekt som drivs av Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen med flera erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet.

  Värme El Utbildning & FoU

Annons
banner2017-12-05 av Slussen Building Services

Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2017-12-04 av Slussen Building Services

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2017-12-01 av Slussen Building Services

Nu har allmännyttans energiutmaning, Skåneinitiativet, gått i mål. När alla siffror räknats ihop står det klart att de 105 företagen i Skåneinitiativet tillsammans har sparat 839 terrawattimmar energi.


  Allmän Utbildning & FoU


2017-11-30 av Slussen Building Services

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

  El Utbildning & FoU

Annons
banner2017-11-30 av Slussen Building Services

Dagens investeringsstöd som ges till nystartade företag räcker inte för att överbrygga tiden från start till det att de unga företagen börjar växa. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.


  Allmän Utbildning & FoU


2017-11-30 av Slussen Building Services

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade sam­hällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer förnybar el för pengarna, åtminstone på kort sikt, enligt Riksrevisionens granskning.


  El Utbildning & FoU

Annons
banner2017-11-29 av Slussen Building Services

Under 2017 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har bland annat handlat om att få villaägare att installera solceller och att vägleda bostadsrättföreningar att välja smart belysning.

  El Utbildning & FoU


2017-11-28 av Slussen Building Services

Efter 10 år med LAV anser branschorganisationen Svenskt Vatten att lagen måste ändras för att underlätta investeringar och bli mer flexibel.


  Vatten & avlopp Utbildning & FoU

Annons
banner2017-11-28 av Teknologisk Institut AB

För sjunde gången anordnar Teknologisk institut konferensen Framtidens operationsavdelning som är den självklara mötesplatsen för dig inom branschen.

  Ventilation Utbildning & FoU