Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Referensprojekt

2018-02-12 av Assemblin Sweden AB

Malmö sjukhus ska bli framtidens sjukhus för vård i världsklass. Det blir ett hållbart och modernt sjukhus, vilket kräver komplexa installationer. Uppdraget att utveckla och samordna alla installationer har gått till en unik installatörsgrupp.

  Allmän Referensprojekt


2018-02-07 av Ecoclime Group AB

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska utföra ventilationsinstallationerna vid Skanskas projekt Stockholmsberget i Södertälje. Ordervärdet är 3,5 MSEK. Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utveckling.

  Ventilation Kyla Referensprojekt

Aktuellt Expo
ExpoVent
180313 Kalmar
180314 Växjö
180315 Norrköping
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Annons
banner2018-02-07 av Assemblin Sweden AB

Den 7/2 invigs Uppsala Science Parks nya kreativa mötesplats – Hubben. Utöver kontor inrymmer det 17 000 m2 stora huset avancerade laboratorier. Assemblin och övriga entreprenörer konstaterar att de höga kraven infriats.

  Allmän Referensprojekt


2018-02-07 av ebm-papst AB

Efter ett fläktbyte från relativt nya AC-fläktar till EC-fläktar på ett av kylaggregaten i ett av de största datacentret i Danmark kunde man efter 6 månader konstatera en besparing på cirka 7000 kWh per aggregat och år (en besparing på ungefär 34 %).

  Kyla Referensprojekt


2018-02-06 av SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

Valla Torg i Stockholm ingår i EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Energianvändningen ska minska med 60 %. Ventilationen är en viktig del och de murade kanalerna har tätats med VentilFlex®.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt


2018-02-02 av Jeven AB

När Björn Frantzén byggde sin nya restaurang i Stockholm fick Jeven förtroendet att projektera och leverera kåporna till köket.

  Ventilation Referensprojekt

Annons
banner2018-02-01 av Bevent Rasch AB

Kungälvs sjukhus byggs om och renoveras i flera steg och först 2024 kommer allt att stå klart. Bevent Rasch har blivit utvalda att leverera bland annat brandspjäll, ytterväggsgaller, takhuvar och irisspjäll för ett totalt ordervärde på flera mkr.

  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt Nordbygg

Annons
banner2018-01-26 av ProMinent Doserteknik AB

Vi på ProMinent är stolta över att ha fått totalentreprenaden, gällande design och montage, av den kompletta maskininstallationen för Kvarnåkershamns nya vattenverk.

  Vatten & avlopp Referensprojekt


2018-01-25 av ebm-papst AB

Tre av sex fläktar en av butikens luftkylda kondensorer ersattes med AxiBlade-fläktar. Fläktbytet tog bara 30 minuter för varje fläkt och modernisering visade sig snart ge önskat resultat gällande energieffektivisering som uppskattas bli 38-43 %.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2018-01-23 av Bevent Rasch AB

I höst öppnar nya Mölndal Galleria. Bevent Rasch har levererat samtliga ljuddämpare i projektet , samt brandspjäll, injusteringsspjäll, avstängningsspjäll, huvar och galler.

  Ventilation Referensprojekt Nordbygg

Annons
banner2018-01-17 av ebm-papst AB

Efter ett fläkthaveri valde Birmingham Airport en säker fläktlösning med en fläktvägg från ebm-papst bestående av fem kompakta RadiPac-fläktar med EC-teknologi. En installation som minskade energiförbrukningen för fläktdriften med cirka 58 %.

  Ventilation Kyla Referensprojekt Nordbygg


2018-01-12 av TESAB AB

I Åkersberga genomförs just nu en om- och tillbyggnad av Österskärsskolan. Industri & Laboratoriekyl har fått i uppdrag att installera miljövänlig och energieffektiv CO2-kyla.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2018-01-11 av Slussen Building Services

I juni 2014 beslutade de styrande politikerna i Region Uppsala (fd Uppsala läns landsting) att genomföra ett energiprojekt 2015-2018 och redan i oktober 2017 har man nått målsättningen om 10% besparing med god marginal.

  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt


2018-01-10 av Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.

  Sanitet Referensprojekt

Annons
banner2018-01-07 av Genano Svenska AB

”Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.

  Ventilation Referensprojekt