Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Platsannonser & arbetsmarknad
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Referensprojekt

2017-12-11 av REC Indovent

Tack vare låga effektbehov i dagens bostäder kan vattenburen golvvärme och radiatorer ersättas av ett luftburet värmesystemet, där varje lägenhet utgör sin egen brandcell.

  Ventilation Värme Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt


2017-12-09 av Air-Site AB

När Scalateatern i Stockholm skulle renoveras under 2015 fick ett fullstort ventilationsaggregat inte plats. Air-Site hjälpte till och skapade ett otroligt kompakt aggregat som nu har ventilerat teaterlokalerna under 2 års tid.

  Ventilation Referensprojekt

Aktuellt Expo
ExpoVent
180123 Falun
180124 Karlstad
180125 Örebro
ExpoKyla
180320 Umeå
180321 Östersund
180322 Gävle
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Annons
banner2017-12-08 av Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Mellanöstern. Ordern ärvärd ca 55 miljoner kronor.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2017-12-08 av Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Indien.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2017-12-07 av TESAB AB

CGM (central godsmottagning) på Arlanda bygger just nu frys- och kylrum för att bredda sin hantering. Industri & Laboratoriekyl har fått uppdraget av Nordic Airports Properties att installera det kyltekniska till två kylrum och ett frysrum.

  Kyla Referensprojekt


2017-12-05 av CADCOM AB

Under de senaste åren har myndighetskrav för BIM utfärdats för projekt inom den offentliga sektorn i olika delar av Europa, vilket har bidragit till att hela byggbranschen har gått framåt mot en mer effektiv BIM-användning i hela Europa.

  Allmän Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram

Annons
banner2017-12-04 av ebm-papst AB

Ju mer information man har tillgång till, desto lättare är det att ha allt under kontroll. Därför bestämde sig ett ett datacenter i Schweiz som lagrar information om bl.a. polisen att vid uppgradering välja energieffektiva EC-fläktar med MODBUS-RTU.

  Kyla Referensprojekt

Annons
banner2017-12-04 av TESAB AB

Industri & Laboratoriekyl arbetar just nu med två pågående installationer av CO2-kyla på ICA Supermarket Rimbo och ICA Supermarket Norrköp i Norrtälje.

  Kyla Referensprojekt


2017-11-29 av Assemblin Sweden AB

Assemblin står för samtliga installationer när Luleå får 126 nya lägenheter i ett 15 våningar högt landmärke. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver.

  Ventilation Värme Sanitet El Referensprojekt


2017-11-27 av Slussen Building Services

Dahlmans Kylteknik har genomfört energibesparingsprojekt åt Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan.

  Allmän Referensprojekt

Annons
banner2017-11-24 av Aggreko Sweden AB

Allt fler kommuner och stadskärnor inser den positiva dragningskraften som tillfälliga isbanor i städernas torg och allmänna platser får för cityhandeln.

  Kyla Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-11-17 av TESAB AB

Edekyl & Värme var en av entreprenörerna som byggde Akvarellen, ett helt nytt vårdboende i Kumla. Hela projektet visar hur en klimatsmart kommun som Kumla arbetar för ett hållbart samhälle genom att satsa på nya miljövänliga och tekniska lösningar.

  Kyla Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Annons
banner2017-11-17 av TESAB AB

ICA Supermarket Matfors gick från att ha en konventionell kyllösning med köldbärare (glykol) och en äldre frys för CO2 till att satsa fullt ut på en modern, miljövänlig och energieffektiv lösning.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2017-11-13 av TESAB AB

E-handeln ökar och för att tillgodose kundernas behov bygger ICA Maxi 421 Högsbo ett e-handelsrum med miljövänlig kyla.

  Kyla Referensprojekt

Annons
banner2017-11-13 av TESAB AB

Stockholmsbaserade Industri & Laboratoriekyl har fått i uppdrag att projektera och installera miljövänlig CO2-kyla i Nordic Choice Hotels senaste hotell- och kongressatsning under namnet Clarion Hotel SeaU Helsingborg.

  Kyla Referensprojekt